EMI\Ögonrörelsebehandling

Silvas Hälsokälla

 

EMI/Ögonrörelsebehandling

 

Genom medvetna rörelser med ögonen i specifika mönster, kan man förändra det sätt

en person bearbetar en händelse eller känsla. Gör det möjligt för dig att släppa

taget om tidigare svåra upplevelser som överfall.olösliga konflikter, sjukdomar,

sorger, mobbning posttraumatisk stress, skräckkänslor, förlossningsskräck efter

tidigare förlossning. Du kan behandlas även om du väljer att inte berätta om

dina upplevelser. Vanligen 1-5 behandlingar.

 

Copyright © All Rights Reserved