Hypnoterapi/Hypnoanalys

Silvas Hälsokälla

 

Hypnoanalys

 

 

Anledning till att problem uppstår

 

Det finns alltid en orsak bakom olika problem vi har och i hypnoanalysen

arbetar du fram orsaken /roten till ditt problem. Vi talar om orsak och verkan.

 

Vissa av de upplevelser vi har under vår uppväxt är för starka för ett barns

eller ungdoms sinne att klara av, och då tränger vi helt enkelt undan det

till vårt undermedvetna. Där ligger det kvar och stör eller blockerar vår naturliga energi,

och detta yttrar sig i olika problem eller oönskade beteenden som inte går att lösa

intellektuellt dvs att förstå med hjärnan.

 

Att stoppa undan de obehagliga känslorna eller minnena, är bara en tillfällig smärtlindring ,

då kropp och själ minns. Det känns som något stör dig i livet, men du kan inte peka på

det riktigt, då det är förträngt. Du kan känna dig begränsad i livet på något sätt.

 

Lösning av probemet - Frigörande

 

Lösningen ligger i att under hypnos /djup avslappning och med trygg vägledning under ett

kort ögonblick återuppleva det som vi har stoppat undan så att energin kan börja flöda fritt igen

och detta innebär också att problemet upphör helt eller avtar efter hand och du börjar

successivt må bättre och bättre. Dessutom får du tillgång till den kraft som gått åt till att hålla

tillbaka det obehagliga. Man kan säga att du haft ett sår som behövt läkas genom att återuppleva det.

Så fungerar det.

 

På köpet får du nya insikter och ökad medvetenhet om dig själv.

 

För vem är Hypnoanalys bra?

 

Vid problem som olika beroenden, oro och ångest, depression och nedstämdhet,

fobier, ätstörningar, sömnproblem, dålig självkänsla/självförtroende, relationsproblem mm.

När något stör dig i nutid och du förstår inte varför.

 

Det används också med fördel för att utvecklas både personligt och andligt,

för att lyfta fram inre resurser och för ökad självkännedom.

 

Copyright © All Rights Reserved