Suggetionsbehandling

Silvas Hälsokälla

 

Suggetionsbehandling

 

 

Vill du sluta röka, gå ner i vikt eller får du ångest när du ska tala inför folk?

 

Ibland har vi dragit på oss problem som egentligen borde vara ganska enkla att

bli av med. Men hur du än försöker återgår du snabbt i gamla vanor.

Du har kanske försökt med viktväktarna för att gå ner i vikt,

nikotintuggumin för att sluta röka eller andra sätt att lösa ditt problem på.

 

Suggestionsterapi är en teknik som med fördel används när dina problem inte

är av djupare emotionell karaktär och därför kan åtgärdas utan djupare analys.

Det kan t ex handla om examensångest, muntlig framställningsrädsla,

idrottsliga prestationer, vissa enklare fobier, vissa typer av viktproblem eller rökning.

 

För ungdomar med dålig självkänsla eller lågt självförtroende kan suggestionsterapi

i syfte att öka självkänslan och självförtroendet ge anmärkningsvärt bra

och påtagligt resultat på bara ett fåtal behandlingstillfällen.

 

Med suggestionsterapi får du hjälp med att omstrukturera din syn på dig själv i förhållande

till det problem du upplever du har, vilket därigenom gör det avsevärt lättare för

dig att bryta vanan. Det som ger suggestionsterapi så bra resultat är att vi arbetar direkt

med ditt undermedvetna och det är det undermedvetna som styr hur du mår, vad du tycker,

hur du ser på dig själv och hur du reagerar på allt som händer dig.

Så när vi ändrar det undermedvetnas uppfattning om t ex din rökning, ditt ätande eller

dåliga självförtroende så påverkas du och ditt medvetna av det och en positiv förändring

blir därmed möjlig.

 

Många gånger går det utmärkt att arbeta i grupp.

 

Ofta räcker det med 3-4 behandlingar för att du ska bli fri från ditt problem.

Varje behandling tar ca 1 timma.

 

Suggestionsterapi är effektiv vid problem så t ex:

* nagelbitning

* rökning

* vikthantering i enklare fall

* examensångest

* muntlig framställningsteknik

* sömnsvårigheter i enklare fall

* idrottsliga prestationer

* dålig självkänsla eller dåligt självförtroende (främst för ungdomar)

 

 

Copyright © All Rights Reserved